Budynek

Budynek, w którym zlokalizowana jest siedziba Sądu Rejonowego w Lublińcu został wzniesiony w 1892 r., w stylu eklektycznym, według projektu nieznanego architekta.  Jest to obiekt wolno stojący, podpiwniczony, z trzema kondygnacjami nadziemnymi i wysokimi dachami ustawionymi kalenicowo.

Budynek od początku powstania był siedzibą sądu (powiatowego, a następnie rejonowego).
Do 2001 r. w budynku znajdowała się również siedziba Prokuratury Rejonowej w Lublińcu.
Budynek jest ujęty w ewidencji zabytków.
Budynek jest całodobowo chroniony.

Budynek Sądu jest objęty całkowitym zakazem palenia wyrobów tytoniowych.