Godziny urzędowania

Godziny urzędowania Sądu
Kasa
Biuro podawcze
Godziny przyjęć interesantów

 

 

Godziny urzędowania Sądu

od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500a w każdy poniedziałek dodatkowo dyżur w sekretariatach Wydziałów w godzinach 1500-1800

 

Kasa

Kasa czynna w poniedziałki w godzinach 0900-1700 od wtorku do piątku w godzinach 730-1400 przerwa w godzinach 1200-1215W kasie można nabyć znaki sądowe

 

Biuro podawcze

od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500a w każdy poniedziałek dyżur do godziny 1800

 

Godziny przyjęć interesantów:

Prezes Sądu Rejonowego
poniedziałki w godz. od 900 do 1100 w pokoju 2.6

 

Przewodniczący II Wydziału Karnego
czwartki w godz. od 1030 do 1230 w pokoju 3.7

 

Informacja dla interesantów Wydziału Cywilnego:

W piśmie wszczynającym postępowanie cywilne strony winny wskazać NUMERY PESEL wszystkich osób uczestniczących w postępowaniu

 

Rejestr zmian dla: Godziny urzędowania