Majątek

Stan majątku Sądu Rejonowego w Lublińcu na dzień 28.02.2017 r.

 

Środki trwałe 4 620 643,82 zł
Pozostałe środki trwałe 891 618,30 zł
Wartości niematerialne i prawne 300 838,05 zł
Ogółem: 5 813 100,17 zł

Rejestr zmian dla: Majątek

Podmiot odpowiedzialny:
Kierownik Oddziału Administracji
Wytworzył:
Urszula Stargała
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2015-03-31
Publikacja w dniu:
2015-03-31
Opis zmiany:
Aktualizacja stanu na 31.12.2014