Prezes Sądu

Prezes Sądu Rejonowego w Lublińcu
sędzia Sądu Rejonowego
Tomasz Krupski

 

przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. od 9.00 do 11.00
w pokoju 2.5 przy ul. Sądowej 3

 

sekretariat Prezesa tel. (34) 351-51-32

 

 

Zakres czynności:

1.  Kieruje powierzonym Sądem, pełni czynności administracji sądowej oraz sprawuje nadzór nad działalnością Sądu.
2.  Reprezentuje Sąd na zewnątrz.
3.  Wykonuje obowiązki wynikające z Regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych przewidziane dla Prezesa Sądu.
4.  Rozpoznaje skargi i wnioski dotyczące Sądu Rejonowego w Lublińcu.
5.  Nadzoruje prowadzenie spraw z zakresu Oz.
6.  Nadzoruje pracę kuratorów zawodowych.
7.  Nadzoruje prace komorników sądowych.

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu