Konta bankowe

1. Numery kont DOCHODÓW BUDŻETOWYCH:

Konto te służą do dokonywania wpłat w zakresie m. in.:

 • kosztów sądowych (w tym opłat sądowych) w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych
 • grzywien

 

UWAGA: prosimy o dokonywanie wpłat na konta mikrorachunków dochodów budżetowych z podziałem na poszczególne wydziały:

Wpłaty do spraw będących we właściwości I Wydziału Cywilnego

Bank NBP O/O Katowice: 53 1010 0055 2443 0050 9200 0001


Wpłaty do spraw będących we właściwości II Wydziału Karnego

Bank NBP O/O Katowice: 26 1010 0055 2443 0050 9200 0002


Wpłaty do spraw będących we właściwości III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

Bank NBP O/O Katowice: 96 1010 0055 2443 0050 9200 0003


Wpłaty do spraw będących we właściwości V Wydziału Ksiąg Wieczystych

Bank NBP O/O Katowice: 42 1010 0055 2443 0050 9200 0005

2. Numer konta SUM NA ZLECENIE (konto zaliczek na koszty postępowania sądowego):

 

Konto to służy do dokonywania wpłat w zakresie m. in.:

 • zaliczek na czynności biegłego
 • zaliczek na czynności kuratora
 • zaliczek na czynności tłumacza
 • zaliczek na koszty świadka i inne

Bank NBP O/O Katowice: 02 1010 1212 0001 8513 9800 0000

 W tytule wpłaty na konto zaliczek należy podać m. in.: sygnaturę sprawy lub numer sprawy i nazwę wydziału oraz nazwisko i imię / nazwę wpłacającego. W przypadku dokonywania wpłat za inna osobę, należy również podać imię i nazwisko tej osoby.

 W przypadku przelewów zagranicznych należy podać kod banku obowiązujący w obrocie międzynarodowym:

BIC (SWIFT) - NBPLPLPW

oraz międzynarodowy format numeru rachunku bankowego (identyfikator kraju):

IBAN - PL

np. NBPLPLPWPL(dalej wpisujemy numer konta)

3. Numery kont SUM DEPOZYTOWYCH:

Konta te służą do dokonywania wpłat w zakresie m. in.:

 • zabezpieczeń majątkowych
 • poręczeń majątkowych
 • wadiów
 • zabezpieczeń należytego wykonania umów

Sumy depozytowe złotówkowe PLN  Bank BGK: 85 1130 1017 0021 1000 4490 0004

Sumy depozytowe walutowe USD  Bank BGK: 58 1130 1017 0021 1000 4490 0005

Sumy depozytowe walutowe EUR  Bank BGK: 42 1130 1017 0021 1000 4490 0002

Sumy depozytowe walutowe CHF  Bank BGK: 69 1130 1017 0021 1000 4490 0001

Sumy depozytowe walutowe GBP  Bank BGK: 15 1130 1017 0021 1000 4490 0003

W tytule wpłaty na konto sum depozytowych należy podać m. in.: sygnaturę sprawy lub numer sprawy i nazwę wydziału oraz nazwisko i imię / nazwę wpłacającego.

4. Numer konta Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (FPPoPP):

 Konto to służy do dokonywania wpłat w zakresie m. in.:

 • nawiązek
 • świadczeń pieniężnych

Bank BGK: 48 1130 1091 0003 9085 6920 0003

W tytule wpłaty na konto FPPoPP należy podać m. in.: sygnaturę sprawy lub numer sprawy i nazwę wydziału oraz nazwisko i imię wpłacającego.

W przypadku przelewów zagranicznych należy podać kod banku obowiązujący w obrocie międzynarodowym:

BIC (SWIFT) - GOSKPLPW

oraz międzynarodowy format numeru rachunku bankowego (identyfikator kraju):

IBAN - PL

np. GOSKPLPWPL(dalej podajemy numer konta)


Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Kierownik Oddziału Administracji
Wytworzył:
Urszula Stargała
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-04-13
Publikacja w dniu:
2016-04-13
Opis zmiany:
Dodanie konta FPP
Podmiot odpowiedzialny:
Kierownik Oddziału Administracji
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2014-12-22
Publikacja w dniu:
2014-12-22
Opis zmiany:
Dodanie nowego konta sum depozytowych