Kontakt z administratorem

 W sprawach związanych wyłącznie z działaniem witryny internetowej Sądu Rejonowego w Lublińcu można skontaktować się z administratorem informatyk@lubliniec.sr.gov.pl.

 

Korespondencja nie związana z działaniem witryny internetowej nie będzie rozpatrywana.