Międzynarodowy Dzień Mediacji - 17 października 2019 roku

egoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzony będzie 17 października 2019 r. mediacja.gov.pl/Przykładem lat ubiegłych w tygodniu od 14 do 18 października 2019 r. obchodzony będzie tzw. Tydzień Mediacji. Koordynacją działań o charakterze lokalnym zajmują się właściwi koordynatorzy ds. mediacji w sądach okręgowych.

Więcej informacji na temat mediacji w Sądzie Okręgowym w Częstochowie