Oferty pracy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Lublińcu z siedzibą przy ul. Sądowej 3 w Lublińcu. Dane osobowe w zakresie ofert pracy, zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest konieczne do udziału w procesie rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Więcej na temat ochrony danych osobowych znajdziesz tutaj.

Sąd Rejonowy w Lublińcu informuje, że zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 246 ze zm.), nabór pracowników do pracy (urzędników) prowadzi jedynie w drodze konkursu, o których każdorazowo zawiadamia poprzez stosowne umieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej (strona internetowa Sądu), na tablicy ogłoszeń sądu oraz urzędu pracy.

Wobec powyższego przesyłane na adres Sądu oferty pracy poza ogłoszonym konkursem będą trwale usuwane.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UMOWĘ O PRACĘ NA CZAS ZASTĘPSTWA ZA NIEOBECNEGO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE REJONOWYM W LUBLIŃCU

Prezes Sądu Rejonowego w Lublińcu ogłasza konkurs na umowę o pracę na czas zastępstwa za nieobecnego asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Lublińcu.

Oznaczenie konkursu - O.Kdr-111-13.2018

1. Ogłoszenie o konursie na umowę o pracę na czas zastępstwa za nieobecnego asysenta sędziego.

2. Kwestionariusz osobowy.

3. Oświadczenie.

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

5. Sprostowanie do Zarządzenia nr 14/18 Prezesa Sądu Rejonowego w Lublińcu.

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UMOWĘ ZASTĘPSTWO ZA NIEOBECNEGO URZĘDNIKA W SĄDZIE REJONOWYM W LUBLIŃCU

Dyrektor Sądu Okręgowego w Częstochowie ogłasza nabór kandydatów na umowę zastępstwo za nieobecnego urzędnika w Sądzie Rejonowym w Lublińcu.

 Oznaczenie konkursu - O.Kdr-111-12.2018.

1. Ogłoszenie o konkursie na umowę zastępstwo za nieobecnego urzędnika.

2. Kwestionariusz osobowy.

3. Oświadczenie.

4. Obowiązek informacyjny.

5. Zgoda na przetwarzanie danych.

6. Zawiadomienie o wynikach I etapu konkursu oraz o terminie przeprowadzenia II i III etapu.

7. Informacja o wynikach naboru.

 

Rejestr zmian dla: Oferty pracy

Podmiot odpowiedzialny:
Kierownik Oddziału Administracji
Wytworzył:
Urszula Stargała
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-02-09
Publikacja w dniu:
2016-02-09
Opis zmiany:
Konkurs na asystenta
Podmiot odpowiedzialny:
Kierownik Oddziału Administracji
Wytworzył:
Urszula Stargała
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2015-12-30
Publikacja w dniu:
2015-12-30
Opis zmiany:
Nabór na stanowisko sekretarki
Podmiot odpowiedzialny:
Kierownik Oddziału Administracji
Wytworzył:
Urszula Stargała
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2015-10-05
Publikacja w dniu:
2015-10-05
Opis zmiany:
Konkurs na staż urzędniczy AF-111-1/15