Portal Informacyjny

Na podstawie Zarządzenia Nr 9/2015
 Prezesa Sądu Rejonowego w Lublińcu
w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Lublińcu i Aneksu Nr 1 z nowym Regulaminem
niniejszym informujemy, że od dnia 01.07.2015 portal dostępny jest pod adresem:
http://portal.katowice.sa.gov.pl