Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Lublińcu jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa nie posiadającą osobowości prawnej, finansowaną z budżetu. Jako element władzy sądowniczej działa w oparciu o Konstytucję RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.(Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 z późn. zm.). Zasady organizacji pracy sądu regulują następujące akty prawne:
• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427),
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 259),
• Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. M. S. z 2003 r. nr 5, poz. 22 z późn. zm.).

Aktualną siedzibę i obszar właściwości Sądu Rejonowego w Lublińcu określa § 3 ust. 4 pkt. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r.w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. poz.1407,  z późn. zm.).

 

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Kierownik Oddziału Administracji
Wytworzył:
Urszula Stargała
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2014-07-23
Publikacja w dniu:
2014-07-23
Opis zmiany:
Zmiana podstawy prawnej