Pomoc prawna

 

Broszury informacyjno-edukacyjne

 

Broszura informacyjno-edukacyjna wraz z wzorami pism procesowych:

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Obywatel w postępowaniu karnym

Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym

 

 

Strona internetowa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

 Informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia stronę internetową przeznaczoną dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Na stronie zamieszczono szereg przydatnych informacji oraz wzory dokumentów.

Ośrodki dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 Dla kogo?

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę  Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.

Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo – administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna ?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie    :

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Nieodpłatna Pomoc Prawna - informator Ministerstwa Sprawiedliwości

Projekt pomocy ofiarom przestępstw. Fundacja "Jesteśmy dla Was"

Powiat lubliniecki - harmonogram godzin pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnejRejestr zmian dla: Pomoc prawna