Portal Orzeczeń

Na podstawie Zarządzenia Nr 5/2015

Prezesa Sądu Rejonowego w Lublińcu

w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego w Lublińcu

niniejszym informujemy, że publikowane orzeczenia dostępne są pod adresem:

http://orzeczenia.lubliniec.sr.gov.pl/