Prowadzone ewidencje i rejestry

 

Ewidencje, rejestry i archiwa oraz zasady udostępniania danych w nich zawartych.

W Sądzie Rejonowym w Lublińcu prowadzone są:

  • repertoria
  • wykazy
  • kontrolki
  • kartoteki
  • zbiory wokand
  • księgi pomocnicze

Dane w nich zawarte są udostępniane uczestnikom postępowań sądowych oraz innym osobom uprawnionym do ich otrzymania.

Rejestr zmian dla: Prowadzone ewidencje i rejestry