Sekcje

Samodzielna Sekcja Administracyjna

Samodzielna Sekcja Administracyjna

Adres: Lubliniec, ul. Sądowa 3, pok. 2.6

Zakres zadań:

 1. Wykonywanie obowiązków o których mowa w § 531 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.    
 2. Wykonywanie zadań o których mowa w § 532 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.   
 3. Sporządzanie statystyki sądowej do celów związanych z realizacją zadań wynikających ze sprawowania nadzoru oraz do celów statystyki publicznej przy wykorzystaniu aplikacji statystyki sądowej AS SAP.  
 4. Przygotowywanie i przekazywanie na stronę internetową sądu rocznych i półrocznych sprawozdań statystycznych dotyczących działalności sądu, sporządzanych w ramach programu badań statystyki publicznej a także informacji w zakresie kontroli zarządczej.
 5. Pełnienie funkcji redaktora strony internetowej sądu.
 6. Pełnienie funkcji koordynatora kontroli zarządczej.
 7. Prowadzenie nadzoru nad tablicą ogłoszeń sądowych.
 8. Prowadzenie nadzoru nad Biurem Podawczym.
 9. Prowadzenie nadzoru nad Archiwum Zakładowym.
 10. Prowadzenie nadzoru nad terminarzem.
 11. Prowadzenie sekretariatu Prezesa Sądu.     
 12. Prowadzenie rejestru OZ.
 13. Prowadzenie dokumentacji ławników.
 14. Wykonywanie czynności w zakresie prawa pracy w stosunku do pracowników Sądu Rejonowego w Lublińcu zgodnie z udzielonym upoważnieniem Dyrektora Sądu ( odrębne upoważnienie ).
 15. Wykonywanie zadań w zakresie gospodarki finansowej, zamówień  publicznych i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa zgodnie z udzielonym  upoważnieniem Dyrektora Sądu ( odrębne upoważnienie ).
 16. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Prezesa Sądu i Dyrektora Sądu.

Kierownik: Urszula Stargała

tel. (34) 351-51-32

fax. (34) 351-51-33

e-mail: oddzial.administracyjny@lubliniec.sr.gov.pl

 

Biuro Podawcze

Adres: Lubliniec, ul. Sądowa 3

Zakres zadań: Przyjmowanie korespondencji kierowanej do: I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Rodzinnego i Nieletnich, i innych jednostek Sądu Rejonowego w Lublińcu.
przyjęcia: w poniedziałki w godz. od 7:00 do 18.00, od wtorku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

tel: (34) 351-51-00

e-mail: oddzial.administracyjny@lubliniec.sr.gov.pl

 

 

Rejestr zmian dla: Sekcje