Wzory i formularze

Wzory stosowane w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lublińcu

- wydanie prawomocnego odpisu orzeczenia - wzór

- zgodny dział spadku - wzór

- wniosek o stwierdzenie nabycia spadku - wzór 

- wniosek o odebranie oświadczenia o odrzuceniu spadku - wzór 

- wniosek o podział majątku wspólnego - wzór 

- wniosek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie - wzór 

Wzory stosowane w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Lublińcu

- Cofnięcie pozwu - wzór
- Pełnomocnictwo procesowe dla osoby najbliższej - wzór
- Pozew o alimenty na dzieci - wzór
- Pozew o obniżenie alimentów - wzór
- Pozew o podwyższenie alimentów na dzieci - wzór
- Pozew o uchylenie alimentów - wzór
- Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty - wzór
- Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej - wzór
- Pozew o zaprzeczenie ojcostwa - wzór
- Wniosek o doręczenie uzasadnienia orzeczenia - wzór
- Wniosek o kontakty z dzieckiem - wzór
- Wniosek o ponowne wydanie tytułu wykonawczego - wzór
- Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej - wzór
- Wniosek o umieszcznie w szpitalu psychiatrycznym - wzór
- Wniosek o umieszcznie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym - wzór
- Wniosek o wydanie kopii z akt - wzór
- Wniosek o wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia - wzór
- Wniosek o wydanie odpisu protokołu - wzór
- Wniosek o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku - wzór
- Wniosek o zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu do zawarcia małżeństwa - wzór

- Wniosek o zawieszenie-ograniczenie-pozbawienie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi - wzór

- Wniosek o zezwolenie na wydanie paszportu - wzór

- Sprawozdanie opiekuńcze dot. osoby małoletniej - .docx  |  .pdf
- Sprawozdanie opiekuńcze dot. osoby ubezwłasnowolnionej - .docx  |  .pdf

 

 

 

Aktualne wzory i formularze pism sądowych zawarte są na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości

Rejestr zmian dla: Wzory i formularze